Simboli za održavanje tekstila

Simboli za održavanje tekstila su piktogrami koji predstavljaju metodu pranja, sušenja, hemijskog čišćenja ili peglanja odeće. Ovi simboli nalaze se na ušivnim deklaracijama na odeći i označavaju najbolji način za održavanje proizvoda.

Održavanje na simbolu je maksimalno dozvoljeno održavanje. Ginetex, internacionalna asocijacija za označavanje održavanja tekstilnih proizvoda osnovana 1963. godine, poručuje da su blaži oblici tretmana i niže temperature uvek dozvoljeni. Na primer, ukoliko simbol označava vruće pranje i mašinsko sušenje, takođe je dozvoljeno pranje u hladnoj vodi i prirodno sušenje.

Šta opisuje dekleracija?

Deklaracija opisuje dozvoljeni tretman odeće bez oštećenja tekstila i ne navodi se da li je ovaj tretman obavezan ili dovoljan. Blaži tretman je uvek dozvoljen. Simboli su zaštićeni i njihovo korišćenje je obavezno. Horizontalna linija ispod simbola zahteva blaži tretman, a dupla linija veoma blag tretman.

Simboli za pranje

Prikazana je stilizovana kadica za pranje, a broj u njoj označava maksimalnu temperaturu pranja u stepenima Celzijusa. Ukoliko nema horizontalne linije ispod simbola, dozvoljena je maksimalna agitacija (pranje pamuka). Jedna horizontalna linija ispod simbola označava srednju agitaciju (pranje sintetičkih proizvoda), a dve označavaju minimalnu agitaciju (pranje svile ili vune).

Sa leve ka desnoj strani:

 • Standardno mašinsko pranje bez posebnog tretmana.
 • Mašinsko pranje na temperaturi do 30°C.
 • Mašinsko pranje na temperaturi do 40°C.
 • Mašinsko pranje na temperaturi do 50°C.
 • Mašinsko pranje na temperaturi do 60°C.
 • Ručno pranje do 40°C.

Dozvoljeno samo hemijsko čišćenje.

Simboli za izbeljivanja

Sa leve ka desnoj strani:

 • Dozvoljeni izbeljivači sa hlorom ili bez hlora.
 • Zastareli znak: Dozvoljeni izbeljivači sa hlorom.
 • Dozvoljeni izbeljivači bez hlora (sa kiseonikom) ukoliko je potrebno.
 • Zabranjeno korišćenje izbeljivača. Dozvoljeno pranje deterdžentom za veš u boji ili drugim blagim deterdžentom.
 • Zabranjeno korišćenje izbeljivača. Dozvoljeno pranje deterdžentom za veš u boji ili drugim blagim deterdžentom.

Simboli za mašinsko pranje

Jedna horizontalna linija ispod simbola za mašinsko sušenje znači da se može sušiti pod stalnim pritiskom (Permanent Press), dve linije označavaju blago mašinsko sušenje.

Sa leve ka desnoj strani:

 • Mašinsko sušenje na bilo kojoj temperaturi.
 • Mašinsko sušenje na niskoj temperaturi.
 • Mašinsko sušenje na srednjoj temperaturi.
 • Zabranjeno sušenje u mašini.

Simboli za prirodno sušenje

Sa leve ka desnoj strani:

 • Prirodno sušenje na žici, unutra ili napolju.
 • Prirodno sušenje na ravnom u horizontalnom položaju.
 • Prirodno sušenje uspravno kapljanjem, bez dodatnog ceđenja.
 • Prirodno sušenje u hladovini, dalje od sunčeve svetlosti.
 • Prirodno sušenje u hladovini, na žici.
 • Prirodno sušenje u hladovini, na ravnoj površini.
 • Prirodno sušenje u hladovini, uspravno kapljanjem.

Simboli za peglanje

Sa leve ka desnoj strani:

 • Peglanje na bilo kojoj temperaturi, sa ili bez pare.
 • Peglanje na niskoj temperaturi do 110°C, sa ili bez pare.
 • Peglanje na srednjoj temperaturi do 150°C, sa ili bez pare.
 • Peglanje na visokoj temperaturi do 200°C, sa ili bez pare.
 • Zabranjeno peglanje ili ispravljanje peglom.