Politika privatnosti

Politika privatnosti

1. DEFINICIJE
 • Viktorija Leskovac SZTR, Industrijska br.1, 16000 Leskovac, (u daljem tekstu: „VIKTORIJA LESKOVAC”, „mi”, „nama”, „naše”, „nas”) označava pravno lice koje upravlja sajtom na veb adresi www.viktorijaleskovac.rs 
 • Podaci o ličnosti – označavaju podatke koji se odnose na fizička lica koja se u nekom trenutku mogu identifikovati. 
 • Korisnik – označava posetioca našeg vebsajta. 
 • Klijent – označava korisnika naših usluga. 
 • Podaci o korišćenju – označavaju podatke koje korisnik svojim jasnim prihvatanjem uslova omogućuje da se koriste u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva. Kolačići – označavaju male skupove jednostavnih datoteka koji se čuvaju u veb pregledaču korisnika dok pregleda vebsajt.
2. O NAMA I KO KONTROLIŠE INFORMACIJE
 • Ova veb stranica je vlasništvo Viktorija Leskovac SZTR, sa sedištem na adresi Industrijska br.1, Leskovac.
 • VIKTORIJA LESKOVAC je registrovana kompanija u Srbiji pod:
 • matičnim brojem: 51775660 
 • PIB: 100544935
 • imejl adresa: info@viktorijaleskovac.rs
3. RELEVANTNO ZAKONODAVSTVO
 • Ova internet stranica je dizajnirana tako da poštuje sledeće domaće i međunarodno zakonodavstvo u pogledu zaštite podataka i privatnosti korisnika:
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti iz 2018. godine Republike Srbije
 • Zakon o zaštiti podataka iz 1988. godine (DPA) Ujedinjenog Kraljevstva
 • Australijski zakon o privatnosti iz 1998. godine (APA)
 • Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti iz 2016. godine (GDPR) Evropskog parlamenta i Saveta
4. KO PRIKUPLJA I OBRAĐUJE INFORMACIJE
 • Na osnovu GDPR, svaki korisnik vebsajta ima mogućnost da omogući ili onemogući prikupljanje svojih ličnih podataka.
 • VIKTORIJA LESKOVAC prikuplja i obrađuje sve potrebne podatke od strane lica koja su dala saglasnost da se njihovi podaci obrađuju, sa jasno navedenom svrhom, na način koji je dozvoljen zakonom.
5. SAKUPLJAMO INFORMACIJE NA NEKOLIKO RAZLIČITIH NAČINA:

KONTAKTIRANJE PRILIKOM KONTAKT FORMULARA ILI NARUDŽBENICE

 • Kada stupite u kontakt s nama putem kontakt formulara, narudžbenice ili putem mejla, lični podaci će biti prikupljeni jedino uz vaš pristanak, tako što ćete označiti da prihvatate politiku privatnosti i pravila politike za korišćenje kolačića, te vas molimo da pažljivo pročitate naše stranice Politika privatnosti i Politika za korišćenje kolačića.
 • Ovi podaci će biti sačuvani i obrađeni isključivo u svrhu odgovora na vaš upit ili stupanja u kontakt sa vama i za povezanu tehničku administraciju. Ovo uključuje vaše ime, adresu elektronske pošte (u daljem tekstu: imejl), broj telefona, lokaciju, opis vaših potreba i sve ostale informacije koje nam prosledite.
 • Vaši podaci će biti izbrisani na vaš zahtev, a neće se čuvati nakon što prestane potreba za istim.
 • Na sopstveni zahtev, imate mogućnost da od nas dobijete svoje podatke koje do tog trenutka o vama imamo sačuvane, i to objedinjene u prenosnoj elektronskoj formi.

SERVER NA KOME SE HOSTUJE NAŠ VEBSAJT

 • Server na kome je naš vebsajt hostovan održava DreamWeb hosting servis, odnosno kompanija Dream Technologies Group d.o.o.
  • Kada posetite našu veb stranicu, naš veb server beleži podatke o korišćenju, odnosno opšte informacije o vašoj poseti u svrhu broja posete, ali ne prepoznaje i ne snima nikakve individualne informacije o vama. Ne možemo vas lično identifikovati, osim ako nam ne date lične podatke dobrovoljno. Lični podaci se prikupljaju samo ako dobrovoljno objavite takve podatke radi zaključivanja ugovora ili otvaranja računa klijenta.
 • Sav saobraćaj (prenošenje datoteka) između ove veb stranice i vašeg pretraživača je šifrovan i isporučen preko HTTPS-a. HTTPS (eng. HyperText Transfer Protocol Secure) označava internet protokol nastao kombinacijom protokola HTTP s protokolom SSL/TLS. Ovaj protokol omogućava kriptovanu komunikaciju i sigurnu identifikaciju veb poslužitelja mreže (eng. internet service provider, ISP).

KOLAČIĆI I PRAVILA U VEZI SA PRIKUPLJANJEM PODATAKA PREKO KOLAČIĆA (ENG. COOKIE POLICY)

 • Kad god koristite bilo koju veb lokaciju, mobilnu aplikaciju ili druge internet usluge, određene informacije se kreiraju i prijavljuju, a na vaše odobrenje prilikom prihvatanja uslova. Isto važi i kada posetite veb stranicu VIKTORIJA LESKOVAC.
 • Evo nekih vrsta informacija koje sakupljamo:
  o kao i većina veb sajtova, ovaj sajt koristi Google Analitics (GA) za praćenje interakcija korisnika. Koristimo ove podatke za utvrđivanje broja poseta, odnosno korisnika koji koriste naš sajt, kako bismo razumeli njihove potrebe i kako bismo upotpunili korisničko iskustvo.
6. ONO ŠTO ZNAMO O VAMA
 • Prikupljamo samo informacije za koje nam date svoj pristanak.
 • Na primer, ne znamo vašu adresu e-pošte, osim ako nam ne pošaljete putem imejla ili formulara. Ove podatke koristimo samo unutar naše kompanije i nećemo ih prodavati ili distribuirati drugim licima.
7. KOLIKO DUGO DRŽIMO VAŠE PODATKE
 • Zadržavamo vaše informacije samo onoliko koliko nam je potrebno da vam pružimo uslugu i ispunjavamo svrhe opisane u ovoj politici.
 • Kada se više ne ispunjavaju uslovi za zadržavanje ovih podataka, iste brišemo i uklanjamo iz naših baza podataka.
8. OBRAĐIVANJE PODATAKA OD STRANE TREĆIH LICA
 • Sarađujemo sa nekoliko trećih lica za obradu podataka u naše ime. Ove treće strane su pažljivo odabrane i one su u skladu sa zakonima navedenim u odeljku 3.
 • Google (Privacy policy)
 • Facebook (Privacy policy)
9. NEOVLAŠĆENI PRISTUP BAZAMA PODATAKA
 • Ukoliko dođe do bilo kakve povrede ili nezakonitog upada u bazu podataka našeg sajta ili sajta bilo koje treće strane s kojom sarađujemo a koja obrađuje podatke, o tome obaveštavamo nadležna lica i organe u roku od 72 sata od takve povrede ako se s pouzdanošću potvrdi da su podaci o ličnosti koji su se nalazili u toj bazi ukradeni.
10. IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI
 • VIKTORIJA LESKOVAC može izmeniti ovu politiku privatnosti po potrebi. Ova politika privatnosti razvijena je sa poslednjim ažuriranjem 21. oktobra 2022. godine.
 • VIKTORIJA LESKOVAC zadržava pravo izmene ove politike privatnosti po potrebi, kako bi se pridržavala i bila u skladu sa izmenama i dopunama u zakonima i propisima.
 • Nećemo eksplicitno obaveštavati naše klijente ili korisnike veb stranica o ovim promenama. Umesto toga, preporučujemo da povremeno proveravate ovu stranicu za bilo kakve promene politike.
 • Ako smatrate da se VIKTORIJA LESKOVAC ne pridržava ove politike privatnosti, molimo vas da kontaktirate s nama putem detalja na našoj stranici
preloader