Podaci o kompaniji

Podaci o kompaniji Viktorija

Podaci o kompaniji Viktorija
Naziv kompanije: SZTR Viktorija Jovanović Jovica Preduzetnik Leskovac
Sedište kompanije: Industrijska br.1, 16000 Leskovac, Srbija
PIB: 100544935
Matični broj: 51775660
Šifra delatnosti: 1419 – Proizvodnja ostalih odevnih predmeta i pribora
Broj tekućeg računa: 205-30741-15 NLB Komercijalna banka

preloader